English

صنایع غذایی پاساژ

صنایع غذایی پاساژصنایع غذایی پاساژصنایع غذایی پاساژ

مربا هویج

 

 

هویج به صورت روزانه تهیه شده و همان روز پخته شده و طی فرایند به مربا تبدیل شده و به این صورت خواص هویج و املاح مفید از بین نمیروند

ابعاد لیوان
وزن 200 گرم
بازدید : 1186
مربا هویج
سایر محصولات صنایع غذایی پاساژ
^
صنایع غذایی پاساژ
حامی بانک اطلاعات صنعت ایران (Besi.co)